Võimalus soetada mahe ravim- ja meetaimede seemneid Eesti tootjalt on suur privileeg globaliseeruvas maailmas. Nii hoiame oma investeeringud kodumaal ja aitame sellega meie kõigi elukeskkonda parendada.