Mahe Eeriksaare OÜ projekti piparmündi koristuskombaini ja ravimtaimekülviku hanget kaasfinantseerib Võrtsjärve Ühendus M 19.2 LEADER projektitoetuse raames. Kvaliteetne külv tagab ilusa taimiku mis on kergesti masinkoristatav. Koristuskombain järelhaakeseadmena võimaldab koristada 2 tonni ravim- või teetaimi päevas. Projekti eesmärgiks on maheviljeluseks vajalike kaasaegsete seadmete hanke tulemusena tootmise efektiivsuskasv.

Mahe Eerikasaare OÜ projekti mullafreesi, vaheltharimiskultivaatori, traktori ning teepakendusseadmete hankeks ja rakendamiseks. kaasfinantseeritakse MAK 2014-2020 meetme 4.1 vahenditest. Projekti nr 41002000411 eesmärgiks on viljelustehnika kaasajastamise tulemusena saagi kvaliteedi ning tootmisjõudluse parandamine, samuti teetaimede müügieelse ettevalmistuse tõhustamise kaudu toodangule suurema lisandväärtuse andmine ning müügikorraldusega seonduv efektiivsuskasv.